tło
OsobyKalendariumŚrodowiskaWybory '89Wybory '90WspomnieniaGalerie
   Szukaj

Pomóż uzupełniać i poprawiać stronę

Zaproszenie do współpracy


WEJŚCIE DO WITRYNY


*
To jest pierwszy etap budowania witryny,
przypominającej obywatelski zryw 1989 i 1990 roku w Małopolsce – ludzi i nasze nadzieje.
*
Dzisiaj trzeba przypomnieć, że pojęcie obywatelski w tamtym czasie znaczyło zarówno
odpowiedzialny jak i solidarny.
Odpowiedzialny - za dobro wspólne, a solidarny - rozumiany w duchu wezwania jedni drugich brzemiona noście.
*
Ta witryna jest tworzona w przekonaniu, że Przełom’89 nie był wyłączną zasługą niewielkiej grupy ludzi, którzy postanowili zawrzeć polityczny kompromis. Siłę pozwalającą burzyć mury w całej Europie nadały ówczesnym wydarzeniom tysiące zwyczajnych osób, które ryzykując – bo nie wiedzieliśmy wtedy co może się zdarzyć – zdecydowały się zaangażować w kampanię wyborczą w 89 roku, a następnie w realizację marzeń o uczynieniu życia lepszym w swoim najbliższym otoczeniu. Ludzi, z których prawie wszyscy wrócili później do swoich wcześniejszych spraw, a tylko nieduża część kontynuowała karierę polityczną czy gospodarczą.
Ludzi, o których się dziś nie pamięta.
*
Był to jednak także czas wielu bardzo różnych inicjatyw przełamywania rzeczywistości PRL, podejmowanych w wielu środowiskach. Także świadomość tego faktu zaniknęła.
*
Celem pracy nad tą witryną jest próba zachowania pamięci o tamtym wysiłku - ma to znaczenie dla narodowej przyszłości i obecnego społecznego rozwoju.
*
Po dwudziestu latach okazało się, że prawie nikt nie gromadził dokumentów z tamtych czasów, a tylko nieliczni zachowali większe zbiory osobistych pamiątek. Podejmujemy próbę zebrania ich, aby stworzyć w miarę pełne archiwum. Internet natomiast daje każdemu możliwość udostępnienia innym swoich pamiątek, bez konieczności rezygnowania z nich.
*
Tak więc to, co zostało na tej stronie zgromadzone pod koniec 2010 roku, ma stworzyć szansę zebrania i upowszechnienia możliwie pełnego opisu atmosfery lat 1989-1990 w całej Małopolsce, pokazującego głębokie różnice w oczekiwaniach angażujących się osób, a zarazem daleko idącą wspólnotę postaw.
*
Zapraszamy do udziału w realizacji tego zamierzenia. Przyda się każda pomoc. Skontaktuj się z Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego.
*
Witryna ma na tym etapie charakter autorski – jej koncepcja została przygotowana przez Janusza Bastera.