tło
OsobyKalendariumŚrodowiskaWybory '89Wybory '90WspomnieniaGalerie
   Szukaj

Pomóż uzupełniać i poprawiać stronę

Święto Ludowe


[w:] Biuletyn Wewnętrzny MKO nr 1 (25.04.1989)

14 maja przypadają Zielone Święta - święto polskiej wsi.

Tego dnia "Solidarność" musi w szczególny sposób w kampanii wyborczej zwrócić się do chłopów - oni stanowią połowę elektoratu, a o ich względy zabiegają Kółka Rolnicze i inne tego typu organizacje.

Chłopi patrzą na "Solidarność" z pewną rezerwą. Tę rezerwę może przełamać tylko Lech Wałęsa osobiście.

Znakomitym miejscem do takiego osobistego spotkania są Racławice – miejsce słynnej bitwy a jednocześnie od ponad stu lat miejsce chłopskich zgromadzeń politycznych.

Do Racławic mogą dojechać chłopi z dużej części Polski południowej: woj. krakowskie, kieleckie, tarnowskie, katowickie, częstochowskie, nowosądeckie itd.


***

[w:]Biuletyn Wewnętrzny MKO nr 16 (13.05.1989)

Komunikat Tymczasowej Wojewódzkiej Rady Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Krakowie
Dotyczy: niepłacenia podatków

Stanowisko Tymczasowej Krajowej Rady RI "S":
Utrzymać akcję protestacyjną w formie:
a/nieprzyjmowania nakazów płatniczych i niepłacenia podatków
b/oflagowania wsi i gospodarstw barwami narodowymi
Akcję protestacyjną może odwołać jedynie przewodniczący TKRRI „S" Józef Ślisz, po załatwieniu postulatów wysuniętych przy "Okrągłym Stole”.
Apelujemy do tych wsi, w których rolnicy jeszcze nie podjęli protestu, aby przyłączyli się do nas.

15 maja tradycyjne Święto Rolników w poniedziałek po zesłaniu Ducha Świętego. Spotykamy się w Racławicach o godz. 11.00 na Mszy św. Rolnicy przybywają ze sztandarami i napisami o co walczymy.

Nasz kandydat na senatora K. Kozłowski i nasi kandydat na posłów: robotnicy z Nowej Huty M. Gil i E. Nowak oraz Jan Rokita przybędą na wiec pod Kopiec Kościuszki, aby nas poprzeć w słusznej walce o opłacalność gospodarki indywidualnej.

Informacja, czy Lech Wałęsa będzie w Racławicach - w komunikatach MKO "S".

Przewodniczący TWRRI "Solidarność" w Krakowie

Jerzy Rożdżyński.


***

Inne komunikaty

15 maja przypadają Zielone Święta - święto polskiej wsi. Rolnicy województw kieleckiego, krakowskiego, częstochowskiego, katowickiego, nowosądeckiego spotykają się o godz. 11.00 w Racławicach. Jest to miejsce słynnej bitwy oraz od ponad stu lat miejsce spotkań politycznych chłopów.
Przybądźmy tam licznie!

*

W poniedziałek 15 maja o godzinie 11.00 w Racławicach rozpoczynają się uroczystości Święta Solidarności Rolników Indywidualnych.


*