tło
OsobyKalendariumŚrodowiskaWybory '89Wybory '90WspomnieniaGalerie
   Szukaj

Pomóż uzupełniać i poprawiać stronę

Badanie zaufania do kandydatów i znanych postaci


Badania doc. dr hab. Jana Jerschiny[1]

[wg Biuletynu Wewnętrznego MKO z 1.06.1989]

Procent badanych ufających (tak i raczej tak) postaciom, w nawiasach podano procent badanych nieznających danej osoby:

Komentarz doc. dr hab. Jana Jerschiny:

Propaganda „Solidarności" - (prasa, radio, TV) z pewnością zmniejszyła w większości przypadków liczbę osób, które nie znają kandydujących ludzi (także innych - ludzi władzy i opozycji).

Powodowała szybszy niż propaganda rządowa wzrost liczby osób, które nie tylko znają kandydatów, ale i ufają im.
Trafiała do ludzi częściej pozytywnie ustosunkowanych do Związku i do tego źródła informacji.
Skuteczniej przekonywała wyborców, że jej kandydaci są godni zaufania.

Te zjawiska mogły wynikać z tego, że wśród osób - które miesiąc temu wahały się czy wziąć udział w wyborach było więcej takich, które były skłonne sprzyjać „Solidarności". Jeden wyjątek - Aleksander Krawczuk, znany z telewizji dużo wcześniej, nim został ministrem i nim postanowił kandydować.

I uwaga ostatnia: inne osoby, które przez wiele lat były posłami regionu - nadal pozostają mało znane, a propaganda rządowa nie była wstanie im pomóc ani, żeby byli bardziej znani ani darzeni zaufaniem.

Przypisy:

[1] Badanie przeprowadził Zespół Badań Przedwyborczych w instytucie Socjologii UJ, przy MKO „Solidarność", pod kierunkiem W. Wróblewskiego i opieką naukową doc. dr hab. Jana Jerschiny, w składzie: K. Bujak, J. Górnicki, P. Górski, A. Kosiarz, B. Lenart, E Ryłko, A Surdej