tło
OsobyKalendariumŚrodowiskaWybory '89Wybory '90WspomnieniaGalerie
   Szukaj

Pomóż uzupełniać i poprawiać stronę

Obywatelski ruch samorządowy 1990


Ogólnopolski kontekst ruchu samorządowego

Rozwój ruchu lokalnych komitetów obywatelskich w Polsce w drugiej połowie 1989 roku

Etos Solidarności. Konferencja Ruchu Obywatelskiego. Warszawa 9-10 grudnia 1989 r.

Publikacje, rozmowy i wspomnienia "ojców samorządu terytorialnego"

***

Komitety obywatelskie w Krakowie

Krakowski Komitet Obywatelski "Solidarność"

Dokumentacja

***

Lokalne komitety obywatelskie w Małopolsce i wybory samorządowe 1990

Informacje o lokalnych komitetach obywatelskich w Małopolsce

Współpraca komitetów lokalnych

***

Wspieranie ruchu obywatelskiego i samorządowego