tło
OsobyKalendariumŚrodowiskaWybory '89Wybory '90WspomnieniaGalerie
   Szukaj

Pomóż uzupełniać i poprawiać stronę

Instrukcja dla mężów zaufania "Solidarności" (ogólnopolska)


MĘŻU ZAUFANIA

Kandydat na posła (senatora) ustanowił Cię swoim mężem zaufania po to, byś swoją obecnością podczas głosowania i ustalania jego wyników, gwarantował rzetelność przebiegu wyborów.

Dlatego 4 czerwca 1989 r.:

1.
Bądź przy otwarciu lokalu wyborczego i w tym celu, mając upoważnienie w kieszeni, staw się przed wyznaczoną Obwodową Komisją Wyborczą o godzinie 5.00;

2.
Bądź obecny przy sprawdzaniu urny wyborczej. Urna musi być pusta. Uczestnicz przy zamknięciu urny i jej opieczętowaniu przez komisję wyborczą;

3.
Jesteś uprawniony do posiadania identyfikatora (tzn. kartki z informacją, np. Lech Nowak - mąż zaufania);

4.
Pamiętaj, że w lokalu wyborczym mogą przebywać tylko osoby biorące udział w głosowaniu, komisja wyborcza oraz mężowie zaufania (czyli osoby biorące udział w czynnościach wyborczych);

5.
Zainteresuj się, czy w trakcie głosowania zdarzają się przypadki pominięcia wyborców w spisie lub inne nieprawidłowości sporządzenia listy oraz jak są załatwiane, tj. czy osoby te są dopisywane i dopuszczane do głosowania - w przeciwnym wypadku rób notatki;

6.
Zważaj, by w lokalu wyborczym były zawsze obecne przynajmniej 3 osoby z komisji wyborczej;

7.
Zwróć uwagę na to, czy w lokalu wyborczym prowadzi się agitację, tzn. czy np. wyborca oddziałuje na innego wyborcę, by zjednać go jako zwolennika jakiegoś kandydata, czy też np. członek komisji instruując wyborcę, jak ma głosować, mówi na kogo głosować;

8.
Zaobserwuj, czy każdy wyborca otrzymuje odpowiednią ilość kart do głosowania i czy przechodzi przez pomieszczenie za zasłoną, nim odda głosy;

9.
Pamiętaj, że w dniu wyborów jesteś także wyborcą. Jeżeli 4 czerwca Twój obwód głosowania jest inny, weź z Urzędu Miasta lub Gminy zaświadczenie uprawniające do głosowania w miejscu pobytu w dniu głosowania;

10.
Wiedz, że głosowanie w danym obwodzie można przerwać, przedłużyć lub odroczyć wtedy tylko, gdy zajdą nadzwyczajne wydarzenia uniemożliwiające przejściowo głosowanie. Są to np. działania sił przyrody (powódź, huragan),
zamieszki społeczne, działania wojenne. Drobny incydent natury porządkowej wewnątrz czy przed lokalem wyborczym
nie może być pretekstem do przerwania głosowania;

11.
Po zamknięciu lokalu wyborczego - bądź przy ustalaniu wyników głosowania. A zatem:
- uczestnicz przy otwarciu urny wyborczej,
- bacznie obserwuj, jak Obwodowa Komisja Wyborcza ustala:
a) liczbę głosów oddanych,
b) liczbę głosów ważnych, według wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej z 4 maja 1989 i 12 maja 1989 r.,
c) w okręgu wyborczym - liczbę głosów oddanych na kandydatów w obrębie każdego z mandatów,
d) z Krajowej Listy Wyborczej - liczbę głosów oddanych na każdego z kandydatów;

12.
Spisz wszystkie swoje uwagi dotyczące głosowania a także ustalania jego wyników, przeanalizuj je i uznane przez Ciebie za ważne, wnieś do protokołu głosowania w formie zarzutów. Po podaniu do publicznej wiadomości wyników głosowania w obwodzie - sporządź odpis protokołu.

Wszelkie wątpliwości, wady czy nieścisłości dostrzeżone w ciągu całego dnia głosowania możesz zgłaszać przewodniczącemu Obwodowej a także Okręgowej Komisji Wyborczej.

Pamiętaj! Nie jesteś od agitacji. Zabezpieczasz prawidłowy przebieg wyborów. Wystrzegaj się konfliktów z członkami obwodowych komisji wyborczych. BĄDŹ RZETELNY!

Masz wątpliwości - dzwoń do Biura Prawnego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" - Warszawa 635-41-41