tło
OsobyKalendariumŚrodowiskaWybory '89Wybory '90WspomnieniaGalerie
   Szukaj

Pomóż uzupełniać i poprawiać stronę

Wybory'89


Komitet Obywatelski "Solidarność"

Zespół ds Współpracy z Regionami

Praca programowa

Działalność Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność"

Wybór KANDYDATÓW MKO do Parlamentu

Przedstawiciele MKO "S" w KOMISJACH WYBORCZYCH

PROGRAMY dla Polski i regionu

Ówczesne APELE i KOMENTARZE

Badanie zaufania do kandydatów

***

Organizacja sztabów wyborczych Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego "S"

Regionalne Centrum Organizacyjne

Dzielnicowe sztaby wyborcze w Krakowie

*

Sztab wyborczy dla województwa nowosądeckiego

*

Sztab wyborczy dla województwa tarnowskiego

***

Kampania wyborcza

Ustawy i komentarze

Przebieg kampanii wyborczej

Udział sztabów wyborczych MKO w II turze wyborów

Zadania i tryb pracy komisji wyborczych

***

Obawy o rzetelność wyborów

Nabór i weryfikacja członków komisji obwodowych i mężów zaufania

Szkolenie i współpraca członków komisji i mężów zaufania

Instrukcje dla wyborców Solidarności

Przypominamy

Niezależne zbieranie wyników i liczenie wyników

***

Ostateczne wyniki wyborów

Reakcje na wyniki wyborów

Pierwsze reakcje senatorów i posłów Solidarności 

Reakcja I Sekretarza KK PZPR

***

Podziękowanie za udział w pracach MKO

Najserdeczniej dziękujemy wszystkim, którzy oddali swój czas, energię i przedsiębiorczość, uczestnicząc we wszystkich formach naszej kampanii wyborczej.
Niech nasze gorące podziękowania zechcą przyjąć członkowie i współpracownicy Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność”, wszystkich jego zespołów, Biura Prasowego, redakcji prasy związkowej i niezależnej, niezależnego radia i telewizji, organizatorzy spotkań przed wyborczych, mężowie zaufania i przedstawiciele "S" w komisjach wyborczych wszystkich szczebli, grupy plakatujące, punkty informacyjne, a także asystenci, łącznicy, kurierzy oraz liczne rzesze tych, którzy anonimowo wspierali nas moralnie i materialnie w tych dniach rodzącej się ponownie nadziei na wolną, niepodległą, demokratyczną Polskę.
Jeszcze raz dziękujemy za opiekę i oparcie duchowe Kościołowi Krakowskiemu.

Roman Ciesielski, Mieczysław Gil, Józefa Hennelowa, Krzysztof Kozłowski,
Edward Nowak Jan Rokita, Jerzy Zdrada.

Kraków 5 VI 1989.


*